Styrelsen

 

Torgny Stigbrand, ordförande
Claes-Göran Norrman, kassör
Agneta Högstadius, sekreterare
Ritva Berggren
Helén Lindström
Maria Borvall
Per-Erik Andersson
Liv Granbom
Cathrin Alenskär
Amanda Albano
Micke Svanström
Ylva Eiderbrandt

Annonser